Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Znak a vlajka obce Kunčice

Znak a vlajka obce Kunčice

Udělení znaku a vlajky: Rozhodnutí o udělení znaku obce.pdf

 

Registr komunálních symbolů

 

Návrh znaku má tuto podobu: „Ve stříbrno-modře sníženě děleném štítě. Nahoře zelený dub s černým kmenem, dole vrchol stříbrné věže s cimbuřím vynikající z dolního okraje štítu.“

 

Archivní průzkum nepotvrdil existenci vlastního obrazového pečetního znamení obce Kunčice. V Indikačních skicách Stabilního katastru z roku 1841 v Národním archivu v Praze není pečeť obce doložena, zde můžeme spatřit pouze otisky pečeti panství Sadová, k němuž ves tehdy patřila. Stejně tak absentuje doklad o existenci pečeti obce také v Eichlerově topografické sbírce z 1. poloviny 19. století v Archivu Národního muzea v Praze. Doložena jsou pouze pozdější nápisová razítka obce z přelomu 19. a 20. století, jejichž překreslení lze nalézt ve Sbírce obecních pečetí a razítek Karla Lišky a která neobsahují žádný figurální obsah.


Při nemožnosti navázat na historickou obrazovou pečeť obce počítá návrh znaku obce Kunčice především s vyjádřením výrazných geografických a historických charakteristik obce. Význam jednotlivých figur je přitom následující:


Obecná figura dubu vykresluje půvab okolní krajiny a obec jako místo neobyčejně vysokého počtu památných stromů, dubů letních, jimiž jsou mj. duby v oboře u zámku Hrádek, dub v lesním porostu u malé vodní nádrže, dub východně od rybníku U Rokytníka, duby na pokraji lesa, na břehu bývalé hráze rybníka vyvýšené nad úroveň lesní cesty, nebo duby u Stýskalu.
Heroldská figura stříbrno-modře sníženého dělení štítu symbolizuje vodu a tím tedy i další geografické motivy obce – Kunčické rybníky (a další vodní plochy a toky na území obce). Přírodní památku Bystřice zahrnující říčku Bystřici v úseku jejího středního toku s typickými břehovými porosty. Současně se jedná také o vyjádření nejstarší tvrzi ve vsi, která se uvádí v 15. století jako chráněná vodou z Bystřice.


Obecná figura vrcholu věže s cimbuřím odkazuje na historii obce jako místo starších tvrzí a pozdějšího zámečku, přičemž tato figura je převzata z erbu rodu Clary-Aldringen, když Karel Ignác Clary se uvádí jako stavitel pozdně barokního zámečku ve vsi.
Návrh vlajky obce představuje opakování znakové figurální kompozice: „List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a modrý, v poměru 9:4. V bílém pruhu zelený dub s černým kmenem. V modrém pruhu z dolního okraje listu vynikající vrchol bílé věže s cimbuřím. Poměr šířky k délce listu je 2:3.“

 

Znak obce Kunčice

Vlajka obce Kunčice